Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2011

1026 ffb3 500
Reposted bytelerinaRaspberryCocainepaaamkarola-230christinedammaaartynnn
4814 1e13
Reposted byryskamaaartynnn

October 14 2011

4097 27f9 500
Reposted byyumikomaaartynnn
4064 cd8c 500
Reposted byyumikojchigoRavalad

October 03 2011

8194 9725
Reposted byblondianastasiedrakulaLaFoiiindependenttraaww
8156 5249 500

September 30 2011

5292 3b54
5286 0304
" Życie jest znacznie weselsze, jeżeli się ma przyjaciela, z którym mozna odbyć część drogi. "

- Archibald Joseph Cronin
     
Reposted byagainnagainroouge

September 24 2011

" Miłość, która chce się poczuć, nie zastąpi nigdy tej, którą się czuje. "

- Claude Prosper Crebillon

September 15 2011

1329 5927
1144 79ad

" Coś krzyknął - toś stracił, coś zmilczał - to twoje. "

- przysłowie mongolskie.

Reposted bymaaartynnn maaartynnn

" Jakakolwiek prawda, za którą nie stoi cały człowiek, która nie jest potwierdzona jego życiem i czynami, jest tyle warta, co garnek, na którego dnie jest dziura. "

- Karel Capek

September 14 2011

Play fullscreen
Love. ♥ Love.♥
Reposted byalekozlowskamareknelski

September 13 2011

9931 d5bc 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl